Waxing

Facial Waxing

Eyebrow – $40

Lip or Chin – $11

Body Waxing

Brazilian – $55/ Virgin Brazilian – $65

Bikini – $40

Underarm – $20

Chest – $35

Stomach – $30

Full Back- $40

Full Leg – $65

Half Leg – $45